GoSafe Project

Veilig reizen
is een prioriteit

Een snelle en veilige
manier voor "inchecken’’

Get the app !
Over ons

Het traceren van contacten is een essentiële maatregel in de strijd tegen de huidige epidemie van COVID-19 en is een kerninterventie op het gebied van de volksgezondheid die een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van de pandemie.

Het doel van de tracering van contacten is het snel identificeren van potentieel nieuwe besmette personen die mogelijk in contact zijn gekomen met bestaande gevallen, teneinde de verdere overdracht (bron ECDC) te beperken.

De beschikbaarheid van persoonsgegevens, met name voor klanten van luchtvaartmaatschappijen, treinen, veerboten, hotels of restaurants, is van groot belang voor het succes en de doeltreffendheid van de opsporing van overdraagbare ziekten.

Het traceren van contacten is alleen succesvol en efficiënt als de gegevens van de personenzoeker zo snel mogelijk na de identificatie van een bevestigd geval beschikbaar zijn voor de volksgezondheidsinstanties.

GoSAFE wil de tracering van contacten vereenvoudigen dankzij een digitaal Personal Locator Form (PLF) op basis van een interoperabel gegevensmodel dat in alle Europese landen kan worden herkend.

Doelstellingen

GoSAFE gaat uit van de huidige standaard voor het verzamelen van passagiersgegevens (PLF-formulier) die is ontwikkeld als een samenwerking tussen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de Internationale Luchtvervoersvereniging (IATA).

GoSAFE breidt het concept van het PLF-model uit tot alle touroperators (hotels, luchtvaartmaatschappijen, treinen, autoverhuurders, festival organisatoren …) en maakt het mogelijk om de reisattributen van reizigers toe te voegen of te verwijderen.

GoSAFE overwint het probleem om toegang te hebben tot uitstrijkresultaten of de gezondheidstoestand van reizigers met behulp van een reizigersverklaringsformulier of een vragenlijst voor de gezondheidsscreening van reizigers (PLF-formulier) voor de zelfcertificering van persoonsgegevens.

Hoe GoSafe past in uw reis

1

Operateurs / gezondheidsautoriteiten / Overheid te creëren het eigen PLF-modellen

2

Reizigers vullen het PLF-formulieren

3

Een QR-code wordt gegenereerd en geverifieerd bij de check-in.

4

Reizigers kunnen de PLF-gegevens tijdens de reis aanmaken en bijwerken.

5

Reizigers kunnen de reisagenda’s beheren

6

Operateurs / Gezondheidsautoriteiten / Overheid kan de gegevens van de reizigers opvragen

Voor de reis

Voor de reis

Tijdens de reis

Tijdens de reis

Tijdens / na de reis

Als er een COVID-19 zaak opduikt, is de contracttracering in werking getreden.

Hoe GoSafe in uw dagelijks leven past

1

Gebruikers vullen het PLF-formulieren inGedurende de dag

2

In het restaurant, de fitnessruimte, het zwembad…


Gedurende de dag

3

Operateurs / Gezondheidsautoriteiten / Overheid kan de gegevens van de reizigers opvragen

Als er een COVID-19 zaak opduikt, is de contracttracering in werking getreden

Partners en financiers
Contacteer ons